Blue Flower

Activiteiten1bGeplande activiteiten:

 - Gesprek met burgemeester Otwin van Dijk en wethouder Marco Bennink op 20-12-2023

 

 

Reeds georganiseerd:

Inloopmiddagen en -avonden voor werkzoekenden

- 15 juni 2010 in de Eendracht te Varsseveld
- 27 september 2011 in de DRU te Ulft
- 5 maart 2013 in Kulturhús De Rietborgh in Terborg
- 23 mei 2016 in De Sprank in Silvolde
- 24 april 2017 in het Klooster in Ulft  B A N E N M A R K T "OP WEG NAAR WERK"

 

Ontmoetingsmiddag voor werkzoekenden

Doel inloopavonden en ontmoetingsmiddag:
→Ontmoeting tussen werkzoekenden
→bemoediging, ‘Ik ben de enige niet’ – tips
→netwerken
→informatie van instanties/werkgevers
→ervaringsverhalen van lotgenoten

- 27 november 2013 in de Petrus & Pauluskerk te Ulft

Met medewerking / in samenwerking met: UWV, Sensire, Gemeente Oude IJsselstreek, Sensire, De BroekRiem, Symbus, ISWI, Fidessa

 

Hulp bij solliciteren: Solliciteren in de Achterhoek

April/mei 2013 (na inloopavond van maart jl)
Helpen met de sollicitatiebrief
Het sollicitatiegesprek Netwerken – hoe doe je dat?

In 2014: -sollicitatietraining -individuele coaching

 

 

Dag van de armoede

12 oktober 2019 Stap Vooruit Festival in de SSP-Hal te Ulft

17 oktober 2018 Herfstfair in de SSP-hal van de DRU te Ulft.

 

 

 

Project SchuldHulpMaatje

Doel: SchuldHulpMaatje
•Mensen helpen op financiële levenskruispunten
• Mensen helpen met financiële problemen, aanvullend op de schuldhulpverlening van de overheid
• Landelijke ondersteuning door experts
• Samen met lokale vrijwilligers – training en nascholing / ondersteuning door coördinator:
ook geschoold.
• In samenwerking met lokale overheid
Aanvraag subsidie voor 2013 en volgende jaren – subsidie is toegekend.
Ook geld van de diaconieën/PCI’s nodig

 

Historie:

•Juni 2010 – Concrete vraag van Kerkinactie
•Officiële start: 1 maart 2012
•Toen: 8 maatjes en
•10 tot 20 cliënten
•Nu: 20 maatjes en in 2013
Meer dan 76 aanvragen.

 

Nu:

SchuldHulpMaatje zelfstandig
•SchuldHulpMaatje Oude IJsselstreek is als stichting zelfstandig sinds 21 mei 2013
•Stichtingsbestuur: Kor Datema, Dick Barink, Cor Reitsma
•Gemeentesubsidie
•Fondsenwerving – fondsenwerver gevraagd.
•Uitbouw organisatie – coördinatie

 

 

Duurzaamheid samenleving:

 - 12 mei 2022 Lezing Laudato Si door Hein Pieper

- 27 februari 2020  Filmvertoning "The Biggest Little Farm"

19 september 2019  Workshop 'God in de supermarkt'

- 29 maart 2019 Duurzaamheid Thuis

- 26 september 2018 Groene Kerk

- Presentatie "Duurzaamste gemeente in Europa" op 9 april 2018

Lezing Matthijs Schouten op 13 september 2017

•Plannen om naar aanleiding van de discussieavond van oktober 2012 boeren (klein- en grootschalig) met burgers te laten samenwerken om tot meer begrip te komen en eventueel tot nieuwe initiatieven op het gebied van locale producten, landschapsbeheer etcetera.
•Organisatie: 1e helft 2014

 

 

Jongeren en samenleving:

Raad van Kerken op Huntenpop 11 & 12 augustus 2017.  Waar zie jij tegenop? Op 11 en 12 augustus 2017 stond de Raad van Kerken op Huntenpop met een opvallende figuur, waar je tegenop kunt zien. Lees meer hier. Klik voor de poster.

 

 

Project Kleurrijk – ontmoetingen met nieuwe Nederlanders:

- 22 september 2018 Open Dag Petrus en Pauluskerk Ulft (in het kader van Open dagen 2018)

- Open Dag Protestantse Kerk Terborg 17 februari 2018 (in het kader van Open dagen 2018)

- Open dagen Moskeeën en kerken Open dagen 2017

- 6 maart 2013 – 5e avond v.d. Dialoog in Wijkcentrum De Lichtenberg in Silvolde – Diaconaat over culturele grenzen heen

 

 

 

 

Participatie in de WMO-raad

Sinds een aantal jaar was Ria Rozeboom onze vertegenwoordiger in de WMO-raad, een adviesorgaan van de gemeente, waarin allerlei maatschappelijke geledingen van onze burgerlijke gemeente nadenken over de voorzieningen (en de uitvoering daarvan) die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Voor de Raad van Kerken is een speciaal aandachtsgebied: de zaken die spelen op het vlak van armoede en minimabeleid. Onder de WMO vallen nu al onder meer: hulpmiddelen en huishoudelijke zorg. Persoonlijke thuiszorg en de wijkverpleegkundige (gaan) vallen onder de zorgverzekeringswet. Hoofdpijndossier in dezen is de jeugdzorg die ook in de WMO wordt opgenomen.

Startbijeenkomst Verenigingswerkplaats 11 september 2013
De verenigingswerkplaats bestaat uit: 15 deelnemers uit verenigingen.
Taak: het gezamenlijk bedenken, opstarten en begeleiden van projecten en activiteiten die bijdragen aan twee dingen:
1. ouderen leven langer gezond en hebben dus minder snel zorg nodig,
2. jongeren komen minder snel in de problemen en behoeven daardoor ook minder snel een beroep te doen op ondersteuning.
De gemeente stelt voor een periode van 5 jaar een eenmalig startkapitaal beschikbaar voor de activiteiten van de vwp. De preventieve activiteiten van de vwp moeten ertoe bijdragen dat na die periode van 5 jaar een structurele besparing op zorgbudgetten gerealiseerd wordt.
De ervaring van 11 september: een avond waarop vooral gebrainstormd werd. Volgende keer zal er een basisstuk liggen opgesteld door de twee aanwezige beleidsambtenaren. Misschien dat er dan gewerkt kan worden aan de opzet van concrete projecten.

 

Mantelzorg:

Deelname aan symposium Raad van Kerken Nederland over de mantelzorg, Utrecht, 24 juni 2013

Mantelzorg – plannen voor 2014
Artikel over mantelzorg Begin 2014 wordt een artikel over de Mantelzorg geschreven in alle kerkbladen van onze gemeente. In dit artikel komen zaken aan de orde zoals:
•Veranderingen binnen de AWBZ /WMO en de gevolgen hiervan voor mantelzorgers
•huidige (financiële) mogelijkheden voor ondersteuning via de gemeente,
•mantelzorgorganisaties…… Voortgaande discussie en bezinning over mantelzorg
• in de Raad van Kerken en in plaatselijke kerken

 - 13 februari 2022 Mantelzorgviering te Varsseveld

-  in 2020 en 2021 geen vieringen i.v.m. corona crisis

6 oktober 2019 Mantelzorgviering 2019 te Gendringen

7 oktober 2018 Mantelzorgviering 2018 te Etten 

- 1 oktober 2017 Mantelzorgviering  te Ulft

 - 9 oktober 2016 Mantelzorgviering te Varsseveld

 

 

Vesperdiensten:

Op de vier adventszondagen zal er, steeds in andere kerken, een vesperdienst worden gehouden.

Adventsvespers 2016

 

 

Communicatie en PR:

Bezoek ook onze Facebook pagina:

Facebook

 

 

Toekomst RvK Oude IJsselstreek:

•Toekomstvisie: de Raad van Kerken bouwt aan een netwerk van personen en organisaties (kerkelijk en daarbuiten) die zich bezig houden met diaconale/maatschappelijke initiatieven.
•Activiteiten voor werkzoekenden voortzetten.
•Toetreding kerken die nog niet zijn aangesloten
•Vervolg op contacten met Moskee
(in het kader van ‘Kleurrijk’?)
•Vervolg discussieavond over de toekomst van landbouw, organisatie 1e helft 2014