Blue Flower

God in de supermarkt

De Raad van Kerken Oude IJsselstreek organiseert op 19 september 2019 een workshop “God in de Supermarkt”.
De bijeenkomst wordt gehouden in de St Maartenkerk, de Witte Kerk te Gendringen, Grotestraat 28. Kerk open 19.15 u aanvang 19.45 u.
Er wordt een vrije gift gevraagd ter bestrijding van de kosten.
Richtbedrag 5 euro per persoon. Iedereen welkom!

Kunnen supermarkten zelf iets doen aan het aan te bieden assortiment?

De gemiddelde supermarkt 1bWorkshopleider Alfred Slomp neemt ons mee naar de wereld van onze keuzepatronen. Zo ontdekken we rare trekjes bij onszelf en anderen?

We worden vooral als consumenten gezien met koopgedrag voor een “Groeiende economie”. Zo ziet de overheid ons vooral en ook de reclame is gericht op meer kopen en meer uitproberen. Nieuw is beter... maar is dat wel zo? Ons koopgedrag bepaalt voor een belangrijk deel onze “ecologische voetafdruk”. Dat is de hoeveelheid grond die we als persoon nodig hebben om te voldoen aan alles wat we gebruiken.
Zij we ons daarvan voldoende bewust en welke krachten spelen een rol bij onze keuzes?
Wie meer wil weten over “God in de supermarkt” kan op internet kijken: http://www.godindesupermarkt.nl/
Ontdek de impact op de wereld van je rondje door de supermarkt, ver weg en dichtbij! De organisatie hoopt op een volle zaal. Het is vooral ook gezellig om samen bezig te zijn met deze inspirerende lessen. Leer nieuwe mensen kennen in een voor u wellicht onbekende omgeving.

Wij hopen velen te ontmoeten in de Witte Kerk in Gendringen. Tot ziens op 19 september!

Lies Visscher, lid Werkgroep Duurzaamheid Raad van Kerken Oude IJsselstreek

Klik hier voor de flyer.

 

 

Mantelzorgviering - Doen wat je kunt…..

RvK logo klein96De Raad van Kerken Oude IJsselstreek houdt op zondag 6 oktober 2019 een mantelzorgviering. Deze oecumenische dienst begint om 15.00 uur in de katholieke Heilige Martinus Kerk (Pastoor Wijfkerstraat 1 in Gendringen). Dus NIET in de Maartenskerk, zoals in sommige publicaties heeft gestaan. Het RK Kerkkoor zal de zang ondersteunen. Een moment om stil te staan bij mantelzorgers. Er wordt vaak ineens veel van je gevraagd. Door ziekte of beperkingen die je partner, kind, of familielid overkomt worden mensen afhankelijk van elkaar. Je kunt tegen allerlei grenzen aanlopen. Hoe houd je het als mantelzorger uit? Waar liggen grenzen en hoe ga je daarmee om? Doen wat je kunt, horen we in het evangelie en hopelijk is dat een bron van bemoedig.
Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. In verenigingsgebouw “De Gent”, Ds. Van Dorpstraat in Gendringen wordt voor koffie en thee met wat lekkers gezorgd. Iedereen is welkom, maar in het bijzonder zij die mantelzorg betrokken zijn.

 

  

 

 

Cheque voor Stap Vooruit Festival

Dinsdag 16 juli ontving de Stichting Talenten in Verbinding namens de werkgroep Stap Vooruit van het Rabo-coöperatiefonds een cheque ....
Lees meer...

 

 

DSC 0731 1RI HarrieJorna voorbereiding lezing Duurzaamheid Thuis

Verslag Lezing Duurzaamheid Thuis in de Sprank te Silvolde

Wat kun je zelf thuis doen zonder (veel) investering?
Het was een heel humoristische bijeenkomst. Doordat er niet zoveel mensen waren, stelde iedereen veel vragen waarop door Harrie ruimschoots ingegaan werd en er ook van anderen uit het publiek antwoorden en reacties naar voren kwamen. Harrie was uiterst enthousiast en liet zich zien en horen als leraar, als deskundige en als wetenschaper. Dit laatste bij de grappige demonstraties van enkele proeven.
We waren met z’n allen zo intensief bezig dat de koffie er bijna bij inschoot. Na het pauzetje verteld Jan Jolink wat over de groen gedrukte onderdelen. Ook hem werden veel vragen gesteld.
Iedereen ging met bijna honderd tips en wetenswaardigheden tevreden naar huis.
Ook zo’n lezing? Neem dan contact op met liesvisscher(at)live.nl of harriejorna(at)hotmail.com.

 

 

Hartelijk welkom bij de Raad van Kerken van de gemeente Oude IJsselstreek.

Wij zijn een gemeenschap van christelijke kerken en geloofsgemeenschappen in deze gemeente.

Vanuit christelijke inspiratie stellen wij ons ten doel:
* De samenwerking en streven naar eenheid tussen de kerken;
* De gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving;
* De ontmoeting met mensen van een andere religie.

Op de agenda staan zowel theologische als maatschappelijke vraagstukken. De raad onderhoudt relaties met vertegenwoordigers van andere religies, overheden, politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Klik hier om naar onze ledenpagina te gaan.