Blue Flower

Werkveld

De Raad van Kerken is actief op de gebieden van kerkelijke presentie in de samenleving en het diaconaat.

Werkvelden:
Werkgroep/aandachtsveld werkloosheid, armoede en schulden:
      Bart Klaassen / Kor Datema

Werkgroep/aandachtsveld ziekte en (mantel)zorg:
      Hans Pauw / Kor Datema / Gerjanne van der Velde /
      Cor Reitsma / vacant

Werkgroep/aandachtsveld duurzaamheid samenleving:
      Harrie Jorna / Lies Visscher

Werkgroep/aandachtsveld medelanders & vluchtelingen (dialoog-Kleurrijk):
      Peter IsraĆ«l / Kor Datema

Aandachtsveld contact met overheid en andere maatschappelijke instellingen:

Werkgroep/aandachtsveld jongeren en samenleving:
      Gerjanne van der Velde / Hans Pauw / Lies Visscher