Blue Flower

Requiem voor de Aarde

Paco Pea Requiem por la tierraKamerkoor Musica Vocale uit Wageningen en het Oost-Nederlands Kamerkoor
uit Doetinchem, beide onder leiding van dirigent Rob Vermeulen, verzorgen vier
uitvoeringen van het ‘Réquiem Por La Tierra’ van 18 tot en met 22 januari 2020.
De koren worden begeleid door Paco Peña zelf en zijn professioneel flamenco-
ensemble Cordoba en diverse kinderkoren.

Het ‘Réquiem Por La Tierra – Requiem voor de Aarde’ is een muziekstuk
gecomponeerd door de wereldberoemde flamencogitarist Paco Peña. Hij schreef dit
bijzondere werk in 2004 als eerbetoon aan de aarde met daarin de oproep aan de
mensheid om voorzichtig met onze aarde om te springen. Hij gebruikt hierbij teksten
van onder meer Homerus (“Aarde, Moeder van alles, Vaste grond onder onze voeten....
Ik zal zingen”) en maakt gebruik van een spannende combinatie van hartstochtelijke
flamenco en klassieke koorzang.

Kunstopleiding ArtEZ in Arnhem, DansPodium Zevenaar, diverse basisscholen in de regio,
PABO Iselinge uit Doetinchem en maatschappelijke organisaties zijn eveneens betrokken
bij de voorstellingen in een voorprogramma. Niet alleen bijzonder vanwege de muziek,
maar ook om zoveel mogelijk partijen te betrekken om samen de boodschap van
bevlogen flamenco-gitarist en -componist Paco Pena door te geven, nl. ‘Wees voorzichtig
met de Aarde!’ Lees hier onze passie voor deze concerten. Wij hopen dat wij met deze
uitvoeringen een groot publiek bereiken en tot nadenken en handelen aan zullen zetten.

Concerten Réquiem por la Tierra
zaterdag 18 januari 2020, 19:30u, HAL12, Zevenaar (try-out)*
zondag 19 januari 2020, 15:00 u, Amphion Doetinchem
dinsdag 21 januari 2020, 19:30u, Junushoff Wageningen
woensdag 22 januari 2020, 19:30u, Musis Sacrum Arnhem

Prijzen: voorverkoop €25 - aan de kassa €27,50
- Kinderen en studenten €15 - aan de kassa €17,50
Meer informatie: https://www.requiemvoordeaarde.nl/
*voor de try-out gelden afwijkende prijzen
Met dank aan de Provincie Gelderland, Fonds voor Cultuurparticipatie, Bernhard Cultuurfonds
Gelderland, Rabobank Graafschap Zuid, gemeente Doetinchem, Noaberfonds Doetinchem,
Ambassade van Spanje.

Het Requiem zelf duurt 70 minuten en wordt aaneengesloten uitgevoerd. Dit biedt een
uitstekende mogelijkheid om voorafgaand aan het concert nog meer inhoud te geven aan
de boodschap van dit stuk. Dit voorprogramma raakt actuele onderwerpen in het
maatschappelijk debat en biedt ruimte om het culturele aspect te combineren met
wetenschap en maatschappij door een lezing of debat over de huidige stand van zaken
met betrekking tot actuele thema’s als bijvoorbeeld klimaat, biodiversiteit,
duurzaamheid, of de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Sprekers die hun
medewerking hebben toegezegd zijn Christien Lokman namens HAN-SEECE en Louise Vet
van NIOO-KNAW.


Zie ook: requiemvoordeaarde.nl