Blue Flower

Dienst voor de eenheid van de Christenen 19 januari

Op zondag 19 januari was ter gelegenheid van de start van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen een oecumenische dienst/viering om 10.00 uur in de Rooms Katholieke Kerk van de H. Martinus in Etten.
De kerk was niet afgeladen, maar wel bijna vol. Dat betekent zo’n 300 kerkgangers. Toen dominee Kor Datema van de Protestantse Gemeente te Varsseveld gelegenheid gaf tot het zogenaamde zoemgesprek, kon je dat wel horen: de aanwezigen waren bijna niet meer door hem tot zwijgen te brengen. Het zoemgesprek ging over: “Heb jij wel eens vriendelijkheid ervaren?
Ans Jansen had de mensen welkom geheten en las samen met Bart Visscher het lange verhaal voor uit Handelingen 27 dat Harrie Jorna al een beetje had uitgelegd tijdens de inleiding op het thema: Buitengewoon Vriendelijk. Dat verhaal legde hij uit aan de hand van een echte boot die geleend was van de roeivereniging “Het Anker” uit Ulft. Zie foto.IMG 8771

Toen Paulus, die immers een bekeerde Romein was, iets gedaan had dat tegen de Joodse wetgeving inging, wilde hij in Rome berecht worden. En hij was de enige niet. Er gingen 275 lotgenoten met hem mee op, wat toen het enige geschikte vervoermiddel was: een schip.
Op de Middellandse Zee kregen ze last van een storm en ze lieten het schip voor het eiland Malta op het strand lopen. De inwoners van Malta waren er vast van overtuigd dat, toen Paulus een vuurtje stookte omdat het zo koud was en er een slang uit het sprokkelhout kwam, deze slang hem zou doden als hij een slecht mens was. Maar dat gebeurde niet en de Maltezers waren daarna Buitengewoon Vriendelijk voor hem en zijn medepassagiers.

IMG 8774

 

Ieder jaar mag een ander land het thema vaststellen van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Toen Malta dit jaar aan de beurt was, lieten ze de kans niet voorbijgaan om dit mooie verhaal uit Handelingen te gebruiken
Jan van Heugten diaken van de Maria Laetitia Parochie had het zegengebed uitgesproken en de opening verricht en las nu voor uit het Evangelie van Marcus: over hoe Jezus na zijn Verrijzenis , vlak voor zijn Hemelvaart, aan de elf overgebleven apostelen verscheen en hen aangaf dat zij met hun handen in zijn naam slangen zouden oppakken en dat dat hen dat niet zou deren.

Tijdens de Voorbeden, uitgesproken door Frederiek Wester, Ans, Bart en Harrie, werden de roeispanen van de boot hooggehouden. Op ieder daarvan stond een kernwoord geschreven: Verzoening, Verlichting, Hoop, Vertrouwen, Kracht, Gastvrijheid, Bekering en Vrijgevigheid. Steeds werd zo’n roeispaan met een kernwoord in de boot van De Gang van het Leven gelegd.

De collecte was voor het Schuldmaatjesproject en het mooie en toepasselijke bloemstuk op een plank dat een eiland en een boot moest voorstellen (zie vóór de boot op de foto) en gemaakt was door Willie Nijholt, werd na afloop van de viering naar het Thomashuis in Terborg gebracht.

Het RK Ettens Kerkkoor onder leiding van Ferdi Cornelissen verzorgde de zang. Diverse toepasselijke liederen hadden zij speciaal voor deze gelegenheid ingestudeerd.

Harrie Jorna